Danh mục
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm 2018-2019 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)