Danh mục
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa 2021 sau cập nhật

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa 2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)