Danh mục
Thời khóa biểu chính thức các lớp nhập học đợt 2 (sau ngày 17/09/2018)

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2018-2019 hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông chính quy & Trung cấp nhập học đợt 2 sau ngày (17/09/2018) như sau;

- Lớp 2018CX9 (xem tại đây)

- Lớp 2018CXBT (xem tại đây)

- Lớp 2018LT-CX (xem tại đây)

- Lớp 2018X (xem tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên nếu gặp khó khăn trong viêc xem thời khóa biểu hay các vấn đề liên quan đến lịch học của mình có thể xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ.