Danh mục
Thời khóa biểu chính thức 3 lớp khóa 2021 sau điều chỉnh

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2021-2022 của 3 lớp khóa 2021 sau điều chỉnh như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)