Danh mục
Thời khóa biểu chính học kỳ 3 năm học 2020-2021 (học kỳ hè)

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 202-2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

- Hướng dẫn sinh viên tham gia học online (tại đây)