Danh mục
Thời Khoá Biểu học lại HK hè năm học 2015-2016
Thời Khoá Biểu học lại HK hè năm học 2015-2016

Lịch học lại lớp học hè (dành cho sinh viên khoá 2014 trở về trước)

Thời gian học từ 04/7/2016 đến 18/8/2016.

Thời Khoá Biểu  học lại HK hè năm học 2015-2016