Danh mục
Quyết định trúng tuyển và gọi nhập học tại trường Đại Học Bách khoa hình thức VLVH
Quyết định trúng tuyển và gọi nhập học ĐHBK hệ VLVH

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông báo quyết định trúng tuyển và gọi nhập học Đại học Bách Khoa hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 như sau:

1. Danh sách xét tuyển (đã có bằng đại học/cao đẳng):

2. Danh sách xét tuyển theo học ba: