Danh mục
Quyết định quy định mức thu học phí năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quyết định quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)