Danh mục
Quyết định mức thu học phí năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file (tại đây)