Danh mục
Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích thủ khoa khóa học

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích thủ khoa khóa học như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây), (tại đây)