Danh mục
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022 như sau:

- Cao đẳng chính quy khóa 2014, 2015, 2016 (tại đây)

Cao đẳng chính quy khóa 2017, 2018, 2019 (tại đây)

- Trung cấp tín chỉ khóa 2017, 2019 (tại đây)