Danh mục
Quyết định công nhận tốt nghiệp & Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 10 năm 2016
Quyết định tốt nghiệp
   Ngày 23 tháng 11 năm 2016, hội đồng xét tốt nghiệp đã họp xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016. Phòng Đào tạo công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp như sau:

1. Danh sách Cao đẳng chính quy

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

2. Danh sách Cao đẳng vừa làm vừa học

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

3. Danh sách Trung cấp chuyên nghiệp

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây) 

4. Danh sách Trung cấp chuyên nghiệp vừa làm vừa học

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

   Các bạn nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm bắt đầu từ ngày 8/12/2016 đến hết ngày 18/12/2016

   - Đây là thông tin để làm bằng tốt nghiệp, sinh viên - học sinh kiểm tra thông tin của mình (theo giấy khai sinh). Nếu cần điều chỉnh thì liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo (gặp Cô Hạnh, ĐT: 083 8960607).