Danh mục
Quyết định công nhận tốt nghiệp & cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 07 năm 2017

Ngày 14 tháng 09 năm 2017, hội đồng xét tốt nghiệp đã họp xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2017. Phòng Đào tạo công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp như sau:

1. Hệ cao đẳng chính quy khóa 2014:

  • Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (xem tại đây)
  • Danh sách sinh viên không được công nhận tốt nghiệp (xem tại đây)

2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015: 

  • Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp (xem tại đây)
  • Danh sách học sinh không được công nhận tốt nghiệp (xem tại đây)

3. Lưu ý:

  • Các bạn nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm bắt đầu từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017 
  • Đây là thông tin để làm bằng tốt nghiệp, sinh viên - học sinh kiểm tra thông tin của mình (theo giấy khai sinh). Nếu cần điều chỉnh thì liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo (gặp Cô Hạnh, ĐT: 083 8960607)