Danh mục
Quyết định chuyển kết quả học tập cho sinh viên Liên thông cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2016 - Ngành xây dựng
Danh sách các học phần được công nhận kết quả học tập của các bạn sinh viên lớp 16LT-CX2

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông báo danh sách các học phần được công nhận kết quả học tập cụ thể như sau :

1. Quyết định chuyển điểm :

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

2. Danh sách các học phần được công nhận kết quả học tập :

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

(tai đây)