Danh mục
Quyết định chuyển kết quả học tập cho sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo quyết định chuyển kết quả học tập cho sinh viên Cao đẳng liên thông chính quy khóa 2017 như sau:

- Quyết định chuyển kết quả học tập xem (tại đây)

- Danh sách học phần được công nhận kết quả học tập xem (tại đây)