Danh mục
Quy định chuẩn ngày tham gia công tác xã hội áp dụng từ khóa 2023 trở về sau

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về quy định chuẩn ngày tham gia công tác xã hội như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

- Bảng quy đổi chuẩn ngày tham gia công tác xã hội xem (tại đây)