Danh mục
Phòng Đào tạo thông báo điểm học phần học kỳ I năm học 2015 - 2016 hệ cao đẳng chính quy, liên thông tín chỉ

THÔNG BÁO ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG TÍN CHỈ KHÓA 2015

 

       Phòng Đào tạo chính thức thông báo điểm học phần học kỳ I năm học 2015 - 2016 hệ cao đẳng chính quy, liên thông đào tạo tín chỉ khóa 2015 (Xem chi tiết). Sinh viên có thể vào tài khỏan của mình trên Cổng thông tin điện tử của trường để xem chi tiết.

       Mọi thắc mắc sinh viên gửi thông tin về địa chỉ Email: daotao.hcc2@gmail.com để được hướng dẫn và giải quyết.

 

Trân trọng.