Danh mục
Lịch thi tốt nghiệp năm 2015
Lịch thi tốt nghiệp năm 2015

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2015 cho sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

1. Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi: từ 27/07/2015

2. Thời gian thi :

2.1 Hệ Cao đẳng (bao gồm Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông chính quy, Cao đẳng Vừa làm vừa học):

- Các môn khoa học Mác Lê Nin & TTHCM : 8h ngày 01/08/2015

- Môn Cơ sở ngành : 14h ngày 01/08/2015

- Môn Chuyên môn (chuyên ngành) : 8h ngày 02/08/2015.

2.2 Hệ Trung cấp chuyênnghiệp :

- Môn Chính trị : 8h ngày 01/08/2015

- Môn Lý thuyết nghề nghiệp : 14h ngày 01/08/2015

- Môn Thực hành nghề nghiệp : 8h ngày 02/08/2015.

3. Một số lưu ý:

- Sinh viên học sinh chủ động xem danh sách đủ điều kiện dự thi và đóng lệ phí dự thi tốt nghiệp về Phòng Kế toán từ ngày 27/07/2015.

- Một số sinh viên còn nợ bằng tốt nghiệp PTTH phải nộp về phòng CTSV trước ngày thi.

- Các sinh viên không đóng lệ phí hoặc nợ học phí, nợ bằng tốt nghiệp THPT nhà trường sẽ cấm thi tốt nghiệp đợt 01 tháng 08 năm 2015.

- Thông tin trong file đính kèm là thông tin dùng làm hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp, các sinh viên học sinh kiểm tra kỹ thông tin của mình và phản hồi về phòng đào tạo (nếu thấy sai lệch).

File đính kèm:

1. Hệ cao đẳng

2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp