Danh mục
Lịch thi online học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến tất cả các bạn sinh viên - học sinh lịch thi online học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)