Danh mục
Lịch thi liên thông Đại Học Kiến Trúc TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch thi liên thông Đại Học Kiến Trúc TP.HCM Hệ vừa làm vừa học)

 

         Căn cứ Kế hoạch thi liên thông Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh. Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 thông báo như sau:

1/ Lịch thi liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học Hệ vừa làm vừa học:

Thời gian Liên thông từ Trung cấp - 3,5 năm Liên thông từ Cao đẳng
6h30' Thứ 7 ngày 09/01/2016 Thi môn: Toán Thi môn: Toán
13h30' Thứ 7 ngày 09/01/2016 Thi môn: Sức bền vật liệu Thi môn: Sức bền vật liệu
7h15' Chủ nhật ngày 10/01/2016   Thi môn: Nền móng

2/ Giấy báo dự thi: Thí sinh đến trực tiếp Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 từ ngày 21/12/2015 để nhận Giấy báo dự thi.

 

Trân trọng.