Danh mục
Lịch thi lại online năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi lại online năm học 2020-2021 như sau:

- Lịch thi lại học kỳ 1 Cao đẳng liên thông CQ xem (tại đây)

Lịch thi lại học kỳ 2 Cao đẳng chính quy xem (tại đây)

Lịch thi lại học kỳ 3 (học kỳ hè) Cao đẳng chính quy xem (tại đây)

Lưu ý:

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi liên hệ phong đào tạo (điện thoại: 028.38960607 hoặc thầy kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.

- Lây đường link phòng thi online trên file excel học kỳ 1 (tại đây), học kỳ 2 (tại đây), học kỳ 3 (tại đây) nhớ chọn ô cần copy rồi ấn F2 rồi copy.