Danh mục
Lịch thi lại môn Giáo dục quốc phòng & An ninh

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi lại môn Giáo dục quốc phòng & An ninh như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)