Danh mục
Lịch thi lại học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi lại học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2022-2023 như sau:

- Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2022-2023 xem (tại đây)

Lịch thi lại học kỳ 3 năm học 2022-2023 xem (tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên đóng tiền lệ phí thi lại 120.000 đồng/môn đối với hệ cao đẳng chính quy tín chỉ và 150.000 đồng/môn đối với cao đẳng liên thông, cao đẳng buổi tối tại phòng Tài chính Kế toán của trường.

- Sinh viên xem lịch thi chi tiết của mình trên cổng thông tin tín chỉ theo địa chỉ: www.daotao.hcc2.edu.vn.

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì liên hệ phong đào tạo (thầy kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.