Danh mục
Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

- Cao đẳng liên thông, cao đẳng chính quy tín chỉ (xem tại đây

- Trung cấp tín chỉ (xem tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ theo địa: daotao.hcc2.edu.vn để xem lịch thi của mình chi tiết hơn.

- Sinh viên lưu ý trong phần lịch thị của mình thể hiện cột " Lần thi: 2" đó là những học phần mình thi lại.

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được giải quyết.