Danh mục
Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2017-2018 Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2016

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ trung cấp chuyên nghiệp khoá 2016 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)