Danh mục
Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa 2017 & học phần anh văn tăng cường

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách học phần được tổ chức thi lại của học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2017 & môn anh văn tăng cường được Ban Giám Hiệu xét duyệt cho thi lại (theo danh sách đính kèm bên dưới)

Danh sách học phần học kỳ 1 khóa 2017 xem (tại đây)

Danh sách học phần anh văn tăng cường xem (tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên khóa 2017 đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ để xem lịch thi của mình