Danh mục
Lịch thi lại các khoá Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông & Trung cấp

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Mình thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi lại các khoá như sau:

1. Lịch thi lại Cao đẳng chính quy tín chỉ khoá 2017 (xem tại đây)

2. Lịch thi lại Cao đẳng liên thông tín chỉ khoá 2017 (xem tại đây)

3. Lich thi lại Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2016 (xem tại đây)

4. Lich thi lại Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2017 (xem tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên hệ Cao đẳng đăng nhập cổng thông tin để xem lịch thi của mình.

- Các bạn Cao đẳng liên thông, học sinh trung cấp thi theo lớp và lịch như trên

Các trường hợp không thấy lịch thi, đăng nhập tài khoản trên cổng thông tin không được và các vấn đề liên quan đến lịch thi xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ.