Danh mục
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Mình thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

1. Hệ cao đẳng:

Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2017 (xem tại đây) 

 (lịch thi của các bạn sinh viên học ghép với khóa 2017 (xem tại đây)

Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2015, 2016 (xem tại đây)

2. Hệ trung cấp:

Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2017 (xem tại đây)

Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016 (xem tại đây)

3. Lịch thi của sinh viên trễ học phí học kỳ 3 năm học 2016-2017   

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên cao đẳng khóa 2015, 2016 đăng nhập cổng thông tin tín chỉ để xem lịch thi chi tiết.

- Các bạn sinh viên cao đẳng khóa trước học trả nợ cùng khóa 2015, 2016 đăng nhập vào tài khoản trên công thông tin tín chỉ để biết lịch thi của mình.

- Các bạn học sinh trung cấp chuyên nghiệp khóa trước học trả nợ môn thi theo các lớp mình được học ghép.

- Riêng môn tiếng nhật căn bản 1 các bạn đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin để biết lịch thi hết môn.

- Các trường hợp không thấy lịch thi, đăng nhập tài khoản trên cổng thông tin không được và các vấn đề liên quan đến lịch thi xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ.