Danh mục
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

- Lịch thi hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông xem (tại đây)

- Lịch thi hệ trung cấp tín chỉ xem (tại đây 

Lưu ý:

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ theo địa chỉ: daotao.hcc2.edu.vn để xem lịch thi của mình chi tiết hơn.

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được giải quyết.