Danh mục
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 Trung cấp tín chỉ khóa 2017 & 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn học sinh lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 hệ Trung cấp tín chỉ khóa 2017 & khóa 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

Lịch thi này áp dụng cho hệ Trung cấp tín chỉ khóa 2017 & khóa 2018.

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ theo địa daotao.hcc2.edu.vn để xem lịch thi chi tiết hơn.

- Các trường hợp học ghép với khóa 2017 & Khóa 2018 mà không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi xuống trực tiếp phòng đào tạo để được giải quyết.