Danh mục
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 Cao đẳng tín chỉ khóa 2016

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 Cao đẳng tín chỉ khóa 2016 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

Lịch thi này áp dụng cho hệ cao đẳng tín chỉ khóa 2016 và các khóa khác học ghép với khóa 2016

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ theo địa daotao.hcc2.edu.vn để xem lịch thi chi tiết hơn.

- Các trường hợp học ghép với khóa 2016 mà không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi xuống trực tiếp phòng đào tạo để được giải quyết.

- Riêng các lớp Cao đẳng tín chỉ khóa 2018 và các khóa khác học ghép với khóa 2018 đợi các thông báo tiếp theo.