Danh mục
Lịch thi hết môn Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Khóa 13, khóa 14
Lịch thi hết môn Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Khóa 13, khóa 14

         Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên, học sinh lịch thi hết môn Học kỳ I năm học 2015-2016 của Khoá 2013 và Khoá 2014.

Xem file đính kèm