Danh mục
Lịch thi hết môn HK2 năm học 2015-2016 đối với những sinh viên bị thiếu phần chênh lệch học phí
Lịch thi hết môn HK2 năm học 2015-2016 đối với những sinh viên bị thiếu phần chênh lệch học phí do nhà trường điều chỉnh hệ số học phần thực hành.

Nhà trường thông báo đến những sinh viên hệ cao đẳng chính quy tín chỉ bị cấm thi hết môn trong học kỳ II năm học 2015-2016 do thiếu phần chênh lệch học phí vì nhà trường điều chỉnh hệ số học phần thực hành lịch thi hết môn bổ sung như sau:

Lịch thi bổ sung (xem tại đây)

Danh sách sinh viên dự thi theo từng học phần xem chi tiết file đính kèm:

 + Học Phần Những NL cơ bản CN Mác – Lênin 2

 + Học Phần Hóa đại cương

 + Học Phần Nguyên lý kế toán

 + Học Phần Thiết kế kiến trúc 1

 + Học Phần Trắc địa

 + Học Phần Hình họa – vẽ kỹ thuật 2

 + Học Phần Pháp luật đại cương

 + Học Phần Sức bền vật liệu 1.