Danh mục
Lịch thi hết môn hệ cao đẳng và trung cấp khoá 2015
Lịch thi hết môn hệ cao đẳng và trung cấp khoá 2015

        - Lịch thi của hệ cao đẳng chính quy tín chỉ bắt đầu từ ngày 20/6/2016 đến 28/6/2016;

         - Lịch thi của hệ trung cấp chính quy bắt đầu từ ngày 20/6/2016 đến 24/7/2016 (thi lần 1 và lần 2);

          - Sinh viên không đóng học phí sẽ bị cấm thi.

Lịch thi hết môn hệ cao đẳng khoá 2015