Danh mục
Lịch thi hệ Cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018, hệ cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ khóa 2017:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây