Danh mục
Lịch thi giáo dục quốc phòng lớp kỹ thuật xây dựng theo chương trình Đức

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi học phần giáo dục quốc phòng lớp Kỹ thuật xây dựng (theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức) trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file (tại đây)