Danh mục
Lịch thi đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

- Hệ cao đẳng liên thông, cao đẳng chính quy xem (tại đây)

- Hệ trung cấp tín chỉ xem (tại đây)

Lưu ý:

Lịch thi này áp dụng cho tất cả các khóa, các hệ đang theo học tại trường.

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ theo địa: daotao.hcc2.edu.vn để xem lịch thi của mình chi tiết hơn.

- Các trường hợp học ghép để trả nợ học phần mà không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được giải quyết.