Danh mục
Lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 Cao đẳng khóa 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 hệ Cao đẳng khóa 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Lịch thi dành cho hệ Cao đẳng chính quy khóa 2018 

- Sinh viên Cao đẳng khóa 2018 đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ tại địa chỉ: http://daotao.hcc2.edu.vn  để xem lịch thi chi tiết hơn.

- Sinh viên đăng nhập cổng thông tin tín chỉ như sau:

+ tên tài khoản: mã số sinh viên (vd: 2118201100)

+ Mật khẩu: mã số sinh viên + ngày tháng năm sinh (vd: 211820110019092000)