Danh mục
Lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2017 lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)