Danh mục
Lịch thi các lớp học hè hệ tín chỉ năm học 2015-2016
Lịch thi các lớp học hè hệ Tín chỉ năm học 2015-2016

Gửi các bạn sinh viên lịch thi các lớp học hè năm học 2015-2016 hệ tín chỉ như sau:

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây

Lưu ý:

    - Các bạn thường xuyên truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên cổng thông tin điện tử để xem lịch học, lịch thi chi tiết  theo địa chỉ sau: http://daotao.hcc2.edu.vn/

  - Thường xuyên cập nhật thông tin trên website cửa trường để biết thông tin mới nhất theo địa chỉ sau: http://hcc2.edu.vn