Danh mục
Lịch sinh hoạt đầu khoá và thời khoá biểu Liên thông Cao đẳng hệ Chính Quy khoá 2015
Lịch sinh hoạt đầu khoá và thời khoá biểu học tập học kỳ 1 của sinh viên Cao đẳng Liên thông hệ Chính Quy khoá 2015

- Lịch sinh hoạt đầu khoá:

      Thứ 5 ngày 26/11/2015 và Thứ 6 ngày 27/11/2015 tại Hội trường 1 ( Tầng 5 khối nhà A). Bắt đầu từ 18h00.

- Thời khoá biều học tập học kỳ 1:

      Bắt đầu học từ thứ 2, ngày 30/11/2015. Tiết 11-->13 từ 18h00 đến 20h30 (tiết học áp dụng theo thời gian biểu học tập tín chỉ). Thời khoá biểu cụ thể xem chi tiết file đính kèm.

Lịch sinh hoạt đầu khoá

Thời khoá biểu học tập hệ Cao đẳng Chính quy Liên thông