Danh mục
Lịch Sinh hoạt đầu khoá năm học 2016
Lịch Sinh hoạt đầu khoá năm học 2016

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS –SV

Căn cứ hướng dẫn số 3836/BGDĐT-CTHSSV của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO về việc tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 – 2017.

  Căn cứ điều kiện thực tế. Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức “tuần sinh hoạt công dân HS –SV” năm  2016 với những nội dung sau đây:

I.    Nội dung

Nội dung 1: Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ, nói chuyện với tân sinh viên, giới thiệu về Nhà trường; Phổ biến chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nội dung trọng tâm của Nhà trường năm học 2015-2016; bối cảnh chung và xu hướng phát triển giáo dục gắn liền với thực tế nghề nghiệp.

Nội dung 2: Giới thiệu về học chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế học vụ của Trường, sự khác biệt giữa học chế tín chỉ và học ở bậc học phổ thông, tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay. Hướng dẫn sinh viên xem sổ tay sinh viên và đăng ký học phần qua cổng thông tin điện tử.

Nội dung 3: Giới thiệu chung về các khoa, bộ môn chuyên ngành, nội dung chương trình đào tạo, công việc đảm nhận sau khi tốt nghiệp, nội quy sinh hoạt của khoa, chuyên ngành.

Nội dung 4: Chương trình công tác HSSV của nhà trường, quy chế, quy định về công tác HS-SV của BGD&ĐT và các nội dung do nhà trường quy định, Giới thiệu về thư viện số của nhà trường.

Nội dung 5: Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa khi tham gia hoạt động tình nguyện, các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

II.  Kế hoạch thực hiện : 

-  Từ ngày 07/9/2016 đến ngày 14/9/2016 : Tổ chức sinh hoạt đầu khóa

** Xem lịch sinh hoạt đầu khóa chi tiết ( tại đây).

- Từ ngày 15/09/2016 đến ngày 16/09/2016 : Cố vấn học tập làm việc với tân sinh viên.

- Từ ngày 19/09/2016 : Học các môn trong chương trình đào tạo.

Một số lưu ý:

- Các Đối tượng tham dự gồm : 

+ Các thí sinh xét tuyển theo Kết quả THPT Quốc gia đợt 1 và nguyện vọng bổ sung đợt 1.

+ Các thí sinh xét tuyển theo học bạ đợt 1 và đợt 2.

- Các nhóm được phân chia như sau:

+ Nhóm 1 (ĐK1): Gồm 03 lớp thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2016CX1, 2016CX2, 2016CX3) và 01 lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông (2016CCĐ).

    * Xem Danh sách đính kèm ( Danh sách lớp ĐK1)

+ Nhóm 2 (ĐK2): Gồm 03 lớp thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2016CX4, 2016CX5, 2016CX6) và 02 lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật kiến trúc (2016CKTRUC1, 2016CKTRUC2).

   * Xem Danh sách đính kèm (Danh sách lớp ĐK2)

+ Nhóm 3 (ĐK3): Gồm 02 lớp thuộc ngành Quản lý xây dựng (2016CKT1, 2016CKT2); 01 lớp ngành Kế toán (2016CKTOAN); 01 lớp ngành Quản trị kinh doanh (2016CQT); 01 lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước (2016CĐN) và 01 lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng (2016CVL).

  * Xem Danh sách đính kèm (Danh sách lớp ĐK3)

+ Nhóm 4 (ĐK4): Gồm 02 lớp thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2016CX7, 2016CX8) và thí sinh trúng tuyển tất cả các ngành nhập học từ ngày 06/09/2016 đến hết ngày 11/9/2016.

  * Xem danh sách đính kèm (Danh sách lớp Đk4)