Danh mục
Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2016
Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

 

                        LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2016

                        HỆ CAO ĐẲNG – TRUNG CẤP CHÍNH QUY 

 

1.  Hệ Cao đẳng chính quy:

          Thời gian: từ ngày 20/06 đến 25/06/2016

          Thông tin chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

2.  Hệ Trung cấp chính quy

          Thời gian: từ ngày 20/06 đến 25/06/2016

          Thông tin chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

 

Trân trọng!