Danh mục
Lịch ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng & Trung cấp đợt tháng 07 năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy khoá 2014 & Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2016 và các khoá trước như sau:

- Lịch ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy niên chế khoá 2014 và khoá cũ (xem tại đây)

- Lịch ôn thi tốt nghiệp Trung Cấp chuyên nghiệp khoá 2016 và khoá cũ (xem tại đây)