Danh mục
Lịch bảo vệ đồ tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2022

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch bảo về đồ án tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)