Danh mục
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp trực tuyến đợt tháng 11 năm 2021

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch bảo về đồ án tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)