Danh mục
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch bảo về đồ án tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file tại đây (xem tại đây)