Danh mục
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2020

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch bảo về đồ án tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2020 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file (tại đây)