Danh mục
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)