Danh mục
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Cao đẳng tín chỉ khóa 2015

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Cao đẳng tín chỉ khóa 2015 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)